EN

Functiebeschrijving sportbaliemedewerker

Medewerker sportbalie

Plaats in de organisatie

De functionaris werkt onder de leiding van de locatiemanager dan wel de teamleider sportbalie Universum.

Doelstelling

De verkoop van abonnementen en de correcte inschrijving van klanten/leden alsmede het fungeren als eerste aanspreekpunt voor klanten/leden en derden.

Werkzaamheden

Indien werkzaam in Clubwest of Amstelcampus, voorts

Uitvoeren van lichte horecawerkzaamheden (verkoop van o.a.koffie/thee, sappen).

Relatiepatroon intern

Teamleider sportbalie Universum/locatiemanager, afdeling MC&S, facilitair manager, in de accommodatie gevestigde bedrijven (fysio e.d.), overige collega’s.

Relatiepatroon extern

(Potentiële) deelnemers aan het sportprogramma, overige klanten en bezoekers, leveranciers.

Werk- en denkniveau

MBO-niveau.

Competenties

USC-kerncompetenties

1.
Klantgericht en servicegericht:
Onderzoekt wensen en behoeften van de (in- en externe) klant en handelt hiernaar. Leeft zich in in de behoefte en de positie van de klant en houdt daar bij voorbaat rekening mee.

2.
Integer en collegiaal:
Handhaaft sociale en ethische normen en waarden in woord en gedrag ten opzichte van collega´s, klanten en externe contactpersonen. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen hierop aan.

3.
Betrouwbaar en Loyaal:
Is solidair met de eigen organisatie, intern en naar buiten toe. Brengt geen informatie naar buiten als dit niet geoorloofd is.

Functiespecifieke competenties

Communiceren
Stressbestendig
Netwerkvaardig
Accuratesse

Delen